Meny

Bli lærling


Fordeler med å være lærling:

 • Lønn i læretiden
 • Du kan bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse.  Du har rett på allmenn påbygg etter bestått svenneprøve
 • Mange muligheter for videre utdanning som fagskole, ingeniør, arkitekt osv.
 • Du får bruke både dine praktiske og teoretiske evner.


ønsker du å bli tømrer?

Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis. Utdanningen for å bli tømrer er på 4 år, og du kan velge mellom fem alternative utdanningsløp:

 1. Vekslingsmodellen
 2. TAF
 3. Modell: 0+4 år - det vil si 4 år i bedrift
 4. Modell: 1+3 år - det vil si 1 år på skole og 3 år i bedrift
 5. Modell: 2+2 år - det vil si 2 år på skole og 2 år i bedrift


Vekslingsmodellen

Raskt ut i praksis med denne opplæringsmodellen Dette er et utdanningsprogram for deg som vil bli tømrer og vil tidlig ut i arbeid. Som elev går man første halvår på skole, med 2 utplasseringsperioder i bedrift i løpet av høsten. Deretter blir man lærling i en bedrift resten av opplæringsperioden som totalt blir fire år. Underveis blir det bolker av ulik varighet med teoriundervisning på skolen. Raskt ut i praksis med denne opplæringsmodellen Dette er et utdanningsprogram for deg som vil bli tømrer og vil tidlig ut i arbeid. Som elev går man første halvår på skole, med 2 utplasserings perioder i bedrift i løpet av høsten. Deretter blir man lærling i en bedrift resten av opplæringsperioden som totalt blir fire år. Underveis blir det bolker av ulik varighet med teoriundervisning på skolen.


TAF

Vei til dobbelt kvalifikasjon Dersom du velger TAF (tekniske og allmenne fag), oppnår du i løpet av fire år både fag-/svennebrev og studiekompetanse med fordypning i realfag. TAF er et tilbud ved enkelte videregående skoler. Den teoretiske opplæringen foregår på skolen, mens den praktiske opplæringen for en stor del er lagt til en eller flere bedrifter. TAF gir et godt grunnlag for deg som ønsker å studere videre til ingeniør. Les mer om TAF her.


Modell 0+4, 1+3 og 2+2

Teoridelen gjennomføres før du kan gå opp til svenneprøve. Det vil si at ved 1 + 3 -modellen og 0 + 4 -modellen, må hele eller deler av teorien tas i løpet av læretiden. Du må gjennomføre teorien i følgende utdanningsprogram:

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Her får du en smakebit av alle de 22 fagene i dette programmet, men kan bruke den delen av undervisningen som kalles Prosjekt til fordypning (PF) til å utforske tømrerfaget nærmere.
 • Vg2 Byggteknikk inneholder bare 4 fag hvorav tømrerfaget er det ene. Også her gis det mulighet til faglig fordypning.