Flyttet inn i nye lokaler

Byggmestrenes Servicekontor AS og Byggmesterforbundet Region Vest har flyttet fra Kanalveien 88 til Kanalveien 60

Inngang til nr. 60 A er fra sørsiden